MiA Dance Festival

Zde najdete popis jednotlivých typů soutěží MiA Dance Festival

GROUPS - Small groups, Medium groups, Large groups

O POHÁR - Solo, Duo, Trio

ONE IN GROUP

GROUPS - Small, Medium, Large

OBSAH SOUTĚŽE

„GROUPS“ je soutěž skupinových choreografií. Každý rok se zde setkají desetitisíce závodníků. Choreografie jsou rozděleny do jednotlivých disciplín podle druhu pohybu a následně do kategorií podle věku. Počet tanečníků najdete v pravidlech, ale minimálně jich bývá 4 a více. Choreografie jsou děleny podle jednotlivých druhů tance a sportu. Disciplíny jsou podrobně rozděleny tak, že si u nás každý najde tu svou. Choreografie by měly být zajímavým vystoupením. V úrovni Professional tvoří větší část hodnocení sportovní složka. „GROUPS“ probíhá postupovým i nepostupovým způsobem. Postupová soutěž „GROUPS“ obvykle vrcholí koncem května, případně začátkem června.

ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

Soutěž „GROUPS“ se podle úrovně dělí na Hobby a Professional, PREMiER.

DÉLKA VYSTOUPENÍ

Délku vystoupení najdete v tabulce TORIN  = table of rules in numbers.

ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE

Do věkových kategorií zařazujeme týmy podle věkového průměru skupiny, přičemž směrodatný je věk v den soutěže (jednotlivci mohou být i mladší nebo starší, rozhodující je věkový průměr skupiny,  vypočtený z věkového průměru věků v den soutěže).

CO MŮŽE A NEMŮŽE OBSAHOVAT CHOREOGRAFIE

  • Povoleno je používat všech dostupných stylů pohybu
  • Povoleny jsou různé rekvizity splňující bezpečnostní kritéria (ostré předměty zakázány)
  • Rychlost hudby bez omezení
  • Je vhodné, aby téma, kostým a hudba spolu souvisely
  • Téma, kostým a hudba musí být vhodné pro daný věk

SOUTĚŽ O POHÁR - SOLO, DUO, TRIO

OBSAH SOUTĚŽE

„O POHÁR“ je soutěží pro jednotlivce, dvojice a trojice  V případě  dostatečného počtu účastníků budou sóla oddělena. Soutěž je přístupná pro všechny děti, tedy i pro ty, které nenavštěvují žádný sportovní klub. A zároveň se jí mohou zúčastnit i profesionálové. „O POHÁR“ je soutěží ve stylu - Sami si vytvořte choreografii a vyhrajte si pro sebe vlastní pohár nebo medaili. Podle úrovně se dále dělí na Hobby a Professional. Choreografie jsou většinou děleny podle věku, ale pořadatel může rozhodnout, že budou děleny podle  jednotlivých druhů tance a sportu. Choreografie by měly být zajímavým vystoupením.

V úrovni Professional tvoří větší část hodnocení sportovní složka. „

O POHÁR“ probíhá postupovým a nepostupovým způsobem. Kvalifikační kola postupové soutěže probíhají od začátku října do začátku května. Soutěž „O POHÁR“ obvykle vrcholí koncem května.

ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

Soutěž „O POHÁR“ se podle úrovně dělí na Hobby a Professional, PREMiER

ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE

V tomto typu soutěže není věk zatím omezen. V případě většího počtu přihlášených vytvoříme více kategorií.

DÉLKA VYSTOUPENÍ

Délku vystoupení najdete v tabulce TORIN  = table of rules in numbers.

CO MŮŽE A NEMŮŽE OBSAHOVAT CHOREOGRAFIE

  • Povoleno je používat všech dostupných stylů pohybu
  • Povoleny jsou různé rekvizity splňující bezpečnostní kritéria (ostré předměty zakázány)
  • Rychlost hudby bez omezení
  • Je vhodné, aby téma, kostým a hudba spolu souvisely
  • Téma, kostým a hudba musí být vhodné pro daný věk

ONE IN GROUP

OBSAH SOUTĚŽE

Závodníci cvičí pod vedením instruktorky. Snaží se co nejlépe napodobit cvičení předvedené instruktorkou. U většiny disciplín tvoří velkou část exhibice. Zde jsou disciplíny Aerobik, Street dance, Orient, Cheer, Mažoretky a Talent neboli „Ukaž, co umíš“. Závodníci mají jedinečnou možnost získat vlastní medaili, aniž by museli vymýšlet vlastní choreografii.

ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

Soutěž „ONE IN GROUP“ se podle úrovně dělí na Hobby a Professional.

ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE

V tomto typu soutěže není věk zatím omezen. V případě většího počtu přihlášených vytvoříme více kategorií.

DISCIPLÍNY

Všechna ostatní pravidla podléhají systému a  Všeobecným pravidlům soutěží "Děti Fitness aneb sportem proti drogám"