Popis disciplín

Aerobik

Aerobní cvičení je definováno svými specifickými cviky s vlastním názvoslovím. Step touch, side to side, leg curl, Grapewine, V-step, jack a další. Cvičí se při hudbě, která má obvykle dobře slyšitelné a oddělené  jednotlivé doby, a  takty. Sestavy se obvykle skládají převážně z cviků na 8 dob a 4x 8 dob tvoří jednotlivý blok.

Pro disciplínu aerobik máme dvě různé možnosti  soutěží.  Jedna je  mezinárodní postupová taneční soutěž MIA festival a druhá kvalifikační soutěž aerobictour 

Step aerobik

Step aerobik je forma aerobiku, kdy se aktivně využívá step, tento není považován za pomůcku je povinnou součástí disciplíny.Step je možno přenášet a stavět z něj různé tvary. V mladších kategoriích může být nápomocen udržení  ůtvaru při choreografii. je nutno myslet na to aby byl po cvičení v časovém limitu na odchod z plochy odnesen.  Také je potřeba ho více než 50% času aktivně využívat.

Street dance

Disciplína, která v sobě zahrnuje, street dance, hip hop a další.

Discplína obsahuje prvky: RnB, hip hop, house dance, poppin, lockin, wackin, krump, bboying, vogue, MTV dance, break dance. V choreografiích je možná kombinace všech stylu.  V této disciplíně se jedná spíše o společnou sestavu , vyvarujte se velkému množství sólových vystoupení. V případě, že sestava obsahuje velké množství Break dance, zvažte její zařazení do Break dance.

Cheer

Pro tuto disciplínu  Děti fitness v rámci dražby panáčka fitnessáčka vydražilo logotip figurky cheer.

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Patří sem jak týmy, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jednak výška, jednak samozřejmě správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou řetězit a kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. roznožka (toe-touch), pike či side/front hurdler. Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit.
Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompons, které - originálně - jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.
Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí - "top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; "base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří tzv. elevator, extension či liberty. Speciálním případem stuntů jsou partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkapak dvě dívky), přičemž muž zvoří základnu a dívka je topem. Více o stuntech zde.
Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.
Akrobacie je také součástí cheerleadingu. U nás však dětem chybí průprava, proto se standard běžný v USA u nás ztěžka prosazuje.. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.
Pokřiky jsou  rozšířeným  povoleným a oblíbeným prvkem.

Specifika: Do Hobby úrovně se řadí spíše tanečnější sestavy. Pokud máte více akrobacie doporučujeme zařadit do profi kategorie zde je více prostoru pro ohodnocení těchto prvků.

Majorettes

Disciplína Majorettes existuje v Děti fitness úspěšně již mnoho let let. V roce 2010, Na oslavu uspořádali velkolepý průvod centrem Prahy tzv. "Karnevaláček", dnes již pod novým názvem MIA PARADE. Této akce se zúčastnilo 2000 dětí v kostýmech předvedlo na Václavském náměstí co umí. Foto viz. níže. nebo ve fotogalerii.

Jak se postupně rekonstruují haly je méně a méně míst kde je možno vystupovat v kozačkách, místa kde to jde jsou - Semifinále České Budějovice, Cheb, Český Krumlov a další vždy je potřeba si tuto skutečnost ověřit v konkrétních proposicích v kalendáři akcí.  

Popis stylu: mažoretky jsou dnes  zcela plnohodnotným odvěttvím sportu. Základní definice by mohla znít : Tanečnice jejíž choreografie je založená především na  pochodu a barvité práci s náčiním  baton (hůlkou). Při čemž hůlka není považování za pomůcku je povinnou součástí sestavy a je  nutno jí aktivně využít. V hobby úrovni se tolik nedbá na pády  v úrovni professional už toto může negativně zasáhnout do hodnocení.

Orient

Tato disciplína byla založena v roce 2009 a dnes se  již na naší soutěži zůčastňují stovky dětí z celé České i Slovenské republiky.

popis stylu : Orientální tance je  tanec původem ze Středního východu.Tance pocházející z Afriky, Turecka, Indie, Íráku  a dalších zemí. Například Indický chrámový tanec, Perský tanec,tribal dance, Just Jhoom,Bolywood,Tanoura, tance arabského folklóru a další. V současné době je ve světě velmi rozšířen a těší se velké popularitě. V České republice se také nazývá břišní tanec, v Americe ho nazývají bellydance, ve Francii dance du ventre, v Řecku cifte telli a v Egyptě zase Raqs Sharqi.  Například Indický chrámový tanec, Perský tanec,tribal dance, Just Jhoom,Bolywood,Tanoura, tance arabského folklóru a další.

Gipsy

Lidové tance

Popis stylu (disciplíny) - Lidový tanec je umělecký, realistický odraz ze života lidu. Lidé skrze něj zábavnou formou vyjadřovali a vyjadřují zcela nenásilně a přirozeně své životní situace, národní povahu a tradice. Dochází zde zároveň k vyváženému spojení umělecké složky hudební, pohybové i výtvarné (kroje).

Country tance

Popis stylu (disciplíny) - OLD TIME DANCE: historické tance, které se již dále nevyvíjí, udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné.Jeho kořeny sahají už do Anglie 16. století na jehož konci se už objevil i samotný název country. V současné době jde o venkovské a městské tance v country stylu vytvořené v průběhu 19. a 20. století v anglo-amerických oblastech. Tyto tance se tančí v kruhu, ve dvou řadách proti sobě nebo v zástupu, ve čtvercovém postavení nebo v kolonách po trojicích. Hromadné tančení country je tedy typické vytvářením různorodých tanečních figur. K tomu byl obvykle potřeba nějaký organizátor. „Za starých dob jím byl taneční mistr nebo ceremoniář, který napovídal sled figur a pořadí jednotlivých figur, aby nedošlo ke srážce tanečníků. V Americe se z nápovědy vyvinul tzv. caller, který vydává pokyny k tanci.“

Gymnastika

Výrazový tanec

Důraz je kladen především na duševní dění - pocity, myšlenka,...- a to je přenášeno do pohybu. Tzv. improvizace k scénickému tanci je libovolný tanec, který tanečník vymýšlí za pochodu. Tanečník by se měl do hudby zaposlouchat a sám zjistit, jaké pohyby se k hudbě hodí.
Scénický tanec se dá tančit ve skupině. Různé efekty například v řadách napomůžou k vyjádření pocitů a diváka to více pohltí. U tohoto tance, nezáleží jen na taneční stránce, ale i herecké. Herec nemluví, ale tancuje. V moderním tanci se často používají pohyby na zemi, které i ve stoje musí být výrazové a vyžadují ohebnost. Tanečníci scénického tance, tancují často bos. Jeho gesta jsou svým způsobem stejně výmluvná jako v baletu.
Pohyby vymýšlí choreograf, který hraje velikou roli. Je něco jako skladatel v hudbě nebo malíř ve výtvarném umění, ale na rozdíl od nich pracuje s živými lidmi.

Balet

choreografie s využitím prvků klasického i moderního baletu.

Latinsko-americké tance

Tance v této disciplíně jsou uvolněnější než ve standartních tancích a to v držení párů, v oblečení i v pohybu. Latinské tance charakterizují rytmická přesnost, temperament, smyslnost a velký citový náboj.
Mezi soutěžní latinskoamerické tance patří samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive. Na soutěžích v ČR se k této disciplíně u dětských kategorií přidává polka, byť není latinsko-americkým tancem.
Brazilská samba má své kořeny v Africe. Jak rumba, tak nejmladší ze všech soutěžních tanců, cha-cha, pocházejí z Brazílie, přestože vznik rumby je nejasný a současný kubánský styl byl tomuto tanci připsán až po standardizaci pro soutěže v Evropě. Paso doble jako jediný latinskoamerický tanec nepochází z Ameriky, ale ze Španělska a bere inspiraci z tamních býčích zápasů. Na severoamerický Jive měl vliv swing, boogie-woogie i rock and roll, díky kterému je jive velmi fyzicky náročný. Latinskoamerické a  caribské tancea  další  - Samba, Cha cha, Paso doble, Jive, Zouk, Lambáda, Samba de Gafiera, Karnevalová samba, Forro, Argentinské tango, Cumbia,  Salsa, Rumba, Reggaeton, Bachata, Merengue, Swing.

Standartní tance

Mezi soutěžní standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox (neboli slowfoxtrot) a quickstep.Valčík je původem z Rakouska, proto se někdy nazývá také vídeňský valčík (anglicky Viennese Waltz). Tango jako jediné ze standardních tanců pochází ze země mimo Evropu, a to z jihoamerické Argentiny. Ostatní tance, tedy waltz, slowfox a quickstep jsou klasické standardní a jsou z Anglie. Standartni  tance - Foxtrot, Quickstep, Slowfox, Waltz, Valčík, Tango., Flamengo.

Handicap

Kategorie Handicap Tato kategorie je určena pro děti a mládež postižené zdravotně a mentálně. Styl tance je libovolný.Skupinová choreografie v kategorii "Handicap" musí mít minimálně 5 členů. Věkově není ohraničená, hodnotí se pouze nápad! Startovné pro tuto kateogorii je zdarma.( počet účastníků je omezen )

Tato disciplína je součástí projektu Děti fitness bez bariér

Talent

Zejména chceme v dnešní přetechnizované době podporovat vlastní kreativitu dětí. Sestavy, kde se opakuje taneční motiv, který následuje sloku a  refrén. Nebo alespon jednu z techto částí hudebního doprovodu. Mohou zde být sestavy  využívající prvky Zumby,Street dance. Orient  nebo jakéhokoliv jiného stylu. Nebo si vytvořte vlastní sestavu, která bude toto pravidlo následovat.

Originální dynamic - Originální slow

 pokud jste nenašli disciplínu, která by pro Vás byla  vhodná můžete své děti zařadit do této kategorie. Nesmí zde startovat sestavy ve kterých převládá některý z vypsaných stylu jednotlivých disciplín pokud je tato otevřena.Zde soutěží choreografie, které nejsou do ostatních kategorií zatím zařaditelné, nebo je v nich zahrnuto více tanečních stylů

Další odlišnosti : Dále je  disciplína dělena na  DYNAMIC  a SLOW podle převládajícícho tempa hudebního dorovodu u jednoltivých choreografií.

Rock'n'roll

Tento revoluční styl tance nastoupil na scénu v polovině padesátých let 20. století a výrazně proměnil moderní populaci a to nejen po stránce hudební a taneční, ale i společenské. Vznikl přirozeným vývojem kultury se stále větší oblibou černošské hudby, rytmů (rhytm and blues) a tehdejší elektrifikované hudby. Navazoval přitom na již známé tance jako swing, jive a další. Tanec je charakteristický velikou dynamikou celého těla a výrazným pohyby končetin. Zkušení tanečníci do něj zařazují i mnoho akrobatických prvků. Proslavila ho taková jména jako Elvis Presley, Chuck Barry nebo Beatles. I v českých zemích dosáhl v padesátých letech veliké obliby i přes vládnoucí komunistický režim. Dokazuje to i zdomácnělý název "rokenrol", který se používá dodnes. Šlo o skutečnou kulturní revoluci a nejvýznamnější dosavadní zlom v tomto vývoji. „Ke konci padesátých let začíná vyprchávat prvotní nadšení, k čemuž přispěla i shoda několika okolností. Při letecké havárii umírá známý propagátor rock and rollu Buddy Holly, Chuck Berry se dostává do vězení a Elvis Presley nastupuje v roce 1958 do armády“.

Pole dance

Pole dance v překladu znamená tanec u tyče nebo spíše na tyči. Prošel si dlouhým vývojem jako jiné sporty a bojuje o své místo. Pole dance začíná být i v České republice velice populární a začíná s ním stále více dívek, žen ale i mužů.

Dance show

Soutěžící může předvést libovolný taneční styl. Představení by měl být postavena na myšlence, tématu příběhu. Vystoupení by měla být zajímavou podívanou.Vystoupení musí obsahovat zřetelné vykreslení tématu  nebo mít čitelnou dějovou linii, která má zřetelný začátek střed a konec.  

Nezbytné je využítí kulis nebo pomůček. Kulisy a pomůčky musí splňovat specifikace dané ve všeobecných pravidlech.Tedy nepřesahovat dannou velikost. a splńovat kritéria bezpečnosti.  

Doporučujeme:

kostým dvě a více barev nebo druhů. Pozor na synchron pokud budete mít nestejně oblečené děti, Dbejte na to aby  i tak byl alespoň v některých částech vidět dobrý synchron 

pomůcky a kulisy - pomůcky i kulisy musí být využity během sestavy a souviset s celkovým tématem sestavy.Na toto dbejte zejména u pomůcek pokud dětem do hotové sestavy přidáte pomůcku obvykle je  to vidět 

změnit vícekrát tvar formace 

je možné také smíchání jednotlivých věkových kategorií

může zde být použit mix hudebních stylů. Hudební ani taneční styl není nijak omezen ani tempem ani stylem 

Rope skipping

Skákání přes švihadlo nebylo nikdy zábavnější :-)

Majorettes flag

Bottoncheermix

Break dance

Disciplína je určena hlavně jednoltivcům a malým skupinkám.To znamená pro tipy soutěží O pohár a Small groups. V Sestavě musí převažovat prvky  Break dance, není zde kladen takový důraz na synchron.

Dospělí

V případě, že se přihlásí minimálně tři týmy s věkovým průměrem 19,01 a více je vypsána kategorie Dospělých.V případě většího počtu přihlášených bude i více rozdělena.

zařazení do hobby a professional: platí všeobecné pravidlo o zařazení.

specifika: pokud bude přihlášeno větší množství závodníků bude kategorie rozdělena na jednotlivé disciplíny

Rodiče a děti

Contemporary/Modern