Vše o MiA Festivalu

Spolek „Děti fitness aneb sportem proti drogám“®, z.s.,  je neziskový zapsaný spolek, který se již od roku 1999 snaží budovat v dětech vztah ke sportu, správně vyplňovat jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, jako je např. zneužívání drog. Našich akcí a soutěží se mohou účastnit již děti od tří let. V tomto věku představuje příprava na naše soutěže v podstatě pohybovou a gymnastickou přípravu, aniž by dítě předčasně směřovalo k dráze vrcholového sportovce.

Všechny naše akce jsou pořádány pod ochrannou známkou „ Děti fitness aneb sportem proti drogám“®, z.s. a MiA - motion in action ®. Na akcích a soutěžích se děti učí vztahu ke sportu nebo tanci. Rodiče si pro své děti v jakémkoliv věku mohou vybrat klub, který se jim bude nejvíce líbit. K tomuto účelu slouží naše tzv. veřejné akce, jako jsou Kroužkobraní, Plesy princezen, Mikulášské, Vánoční rolnička, Dětské dny a podobně. 

Velkou část naší činnosti tvoří skupinová sportovní vystoupení, kde se děti učí kromě zvládnutí vlastního těla i týmové spolupráci. Nedílnou součástí jsou i sólová vystoupení nebo vystoupení malých skupin. Zde je prostor pro kreativitu samotných dětí.

Spolek je zakladatelem a pořadatelem mezinárodní postupové soutěže ve sportovních tanečních sestavách různých hudebních stylů. Tradiční součástí našich akcí se také stal „Projekt bez bariér“, v rámci kterého se účastní děti i dospělí z různě znevýhodněných skupin. Postupně jsme pro naše akce našli i místa, která mají bezbariérový přístup, tzn. že se mohou bez problémů zúčastnit i tělesně postižení se jak v řadách soutěžících, tak v řadách diváků.

„Děti fitness aneb sportem proti drogám“, z. s. je neziskové občanské sdružení, které je řádně zaregistrováno na úseku sdružování u ministerstva vnitra pod č.j.: vs/1-1/62084/05-r. Obchodní název „Děti fitness aneb sportem proti drogám“®, z.s. a MIA  - motion in action ® je registrovanou ochrannou známkou na Úřadě průmyslového vlastnictví.