Logo

Detail události: Semifinále MIA FESTIVAL Bratislava (Leták)

Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl

Základní informace

Datum konání 15. 5. 2016
Čas zahájení 8:00
Počet dnů 1
Místo konání Dom kultury Zrcadlový háj
Rovniankova 3
Bratislava
851 02
Uzávěrka přihlášek 4. 5. 2016 22.00
Obtížnost (úroveň) Professional i Hobby
Typ soutěže Small Groups
Groups
O pohár
Účast Všichni
Web organizátora www.miafestival.cz
Postupová Ano

Ceny

Ceny startovného "Small Groups" 150 Kč nebo 6 € za osobu | slevněné 75 Kč nebo 3 € za osobu
Ceny startovného "Groups" 150 Kč nebo 6 € za osobu | slevněné 75 Kč nebo 3 € za osobu
Ceny startovného "O pohár" 300 Kč nebo 8 € za osobu | slevněné 150 Kč nebo 4 € za osobu | minimálně 300 Kč nebo 8 €
Sleva -50% pro druhý a třetí start stejné osoby ve stejné kategorii
Vstup(né) 4 €
Bankovní účet 216323052/0300 - Startovné je nutné poslat na účet předem tak, aby peníze byly v den soutěže na účtu!

SOUTĚŽ

Povrch Parkety
Světla (Osvětlení) umělé
Povrch
xm x xm

Organizátoři

Ředitel Hana Srncová
Tel.: 604260837
h.srncova@miafestival.cz

Další informace

Program Co na tomto semifinále můžete získat, kam se můžete kvalifikovat ?  
 • postup na finále International multivariate MIA festival Prague.    video z MIA      fotogalerie 2015
 • NOVINKA! Jarní  MIA LEAGUE (MIA LIGA) - vzhledem k tomu, že se ted´na podzim ukázalo jako populární získávat body do ligy. Jako vždy je možné se zúčastnit i více semifinálových kol. Do lońska jste tím nic do bodování nezískali. Od letoška bude možné i na jarních kolech soutěže nasbírat body do ligy. Systém získání bodů a další podrobnosti najdete zde.

Vypsané disciplíny:
 • MIA VOICE - Startovné v soutěži MIA VOICE je 12 Euro za osobu!
Zde se mohou kvalifikovat všechny disciplíny MIA DANCE. Postupující týmy  budou označeny ve výsledcích.
Zde jsou pravidla pro MIA VOICE BRATISLAVA:

ZAZPÍVEJ SI PŘED PLNOU LUCERNOU
OBSAH SOUTĚŽE
“MIA VOICE” je novou soutěží pro všechny talentované zpěváky, zpěvačky, vokální soubory a sbory. Jednotlivá pěvecká vystoupení jsou rozdělena do kategorií dle počtu vystupujících. Kvalifikace do soutěže MIA VOICE je možná na vybraných semifinálových kolech. Ti nejlepší postoupí do FINÁLE, které se bude konat v květnu v paláci Lucerna Praha.

CO MŮŽETE ZÍSKAT ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
·         Na zakázku vyráběné medaile a věcné ceny vítězům  titul "zlatý hlas"
·         profesionální fotografie ze svého vystoupení
·         možnost zazpívat si na opravdovém jevišti za svitu reflektorů
·         názor odborníků na váš pěvecký výkon
·         účast na prestižní mezinárodní akci
·         nové přátele
·         na finále probíhá i  průvod městem
 
ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH
Soutěž je rozdělena na HOBBY  a PROFESSIONAL.
DISCIPLÍNY - ŽÁNR ZPĚVU
V soutěži MIA VOICE je dovoleno prezentovat jakýkoli žánr hudby.
Podle žánru rozdělujeme soutěžící do následujících kategorií:
·         Klasický zpěv
·         Taneční a muzikálové písně
·         Lidová píseň
 
ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍCÍCH DLE POČTU ZPĚVÁKŮ
·         Sola
·         Dua, Tria
·         Vokální skupiny/ malé sbory do 10 členů
·         Velké sbory - 11 a více členů
 
Porota si vyhrazuje právo účastníky dodatečně přeřadit do kategorie, která více odpovídá zvolenému žánru repertoáru.
ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍCÍCH PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Věk soutěžících se určuje v den soutěže, pro vícečlenné skupiny se počítá věkový průměr.
Věkové kategorie jsou následující:
·         První kategorie do 6 let
·         Druhá kategorie 6,1 - 9 let
·         Třetí kategorie 9,1 – 12,99 let
·         Čtvrtá kategorie 13 – 15,99 
·         Pátá kategorie 16-17,99 let
 
DÉLKA VYSTOUPENÍ
·         SOLA, DUA, TRIA - minimální délka vystoupení 1 minuta, maximální délka 4 minuty (1 skladba)
·         MALÉ SBORY / VOKÁLNÍ SKUPINY - minimální délka vystoupení 4 minuty, maximální délka 8 minut (2-3 skladby)
·         VELKÉ SBORY - minimální délka vystoupení 9 minut, maximální délka 12 minut (3 - 4 skladby)
 
Maximální délka nástupu:
·         SOLA, DUA, TRIA, MALÉ SBORY/VOKÁLNÍ SKUPINY: 60 sekund / 60 sekund
·         VELKÉ SBORY: 120 sekund / 120 sekund
HUDEBNÍ DOPROVOD
Hudební doprovod je možný následujícími způsoby:
·         doprovod na CD nebo na USB discu
·         doprovod z řad zpěváků (bubínky, tamburíny a další)
·         klavírní doprovod - na některých akcích - nutno zjistit v podrobnostech akce
OZVUČENÍ
·         Ozvučení jednotlivých soutěží sledujte v propozicích soutěže.
HODNOCENÍ
Porota, složená z řad odborníků a laiků hodnotí:
·         Technické provedení skladby - pěvecká technika, intonace, rytmus
·         Interpretace - správné použití hudebně výrazových prostředků (tempo, dynamika, agogika, barva), frázování textu, originalita interpretace, skladba soutěžního vystoupení,stupeň obtížnosti
·         Celkový dojem vystoupení - umělecké působení na posluchače, zpěv zpaměti, kontakt se sbormistrem/publikem
·         Vzhled - Stejnokroj/ barevné sladění oděvu, vhodnost volby oděvu, celková upravenost soutěžících
Hodnocení:
·         zlaté pásmo
·         stříbrné pásmo
·         bronzové pásmo
 
Pro postup do finále je nutné získat bodové ohodnocení alespoň v bronzovém pásmu.

Vypsané tipy soutěží:
 • “O POHÁR” - sóla dua i tria
 • SMALL GROUPS - malé skupinky
 • GROUPS - velké skupiny

Všeobecné poznámky k programu:
 • Vyhlášení probíhá průběžně během dne, vždy po dané disciplíně, aby bylo možno případně v rámci stejné věkové kategorie a disciplíny přeřazovat nesprávně zařazené týmy do jednotlivých úrovní (hobby a professional).
 • Startovní listina je zveřejněna on line cca 50 hodin po uzávěrce, nad startovní listinou je také upřesněn čas prezencí.

Úpravy přihlášek:   
 • Přihlášky si můžete sami editovat (upravovat), to znamená dohlašovat, případně odhlašovat  závodníky, upravovat název a popis pro moderátora atd. toto vše je možné pouze do 12:00 den před soutěží  nebo v případě nedělní soutěže v pátek do 12:00. Za děti odhlášené po tomto termínu už Vám nebude vráceno startovné.Po vytvoření startovní listiny už není možné měnit disciplínu! Disciplína je systémový odkaz a jeho změněním po vytvoření startovní listiny ryskujete vyřazení ze startovní listiny. 
 • Vkládání hudby - hudbu je nutno nahrát, a server přímo k přihlášce. Doporučujeme nejdříve vyplnit přihlášku a uložit jí bez hudby a teprve následně vložit hudbu. Hudbu je také možno smazat a znovu nahrát, ale nejpozději do středy před akcí. 

Stručně o letošním FINÁLE MIA FESTIVALU :
 • MIA DANCE FINÁLE - Mezinárodní finále tanečně - aerobikové soutěže  Menších i větších skupin i sólových vystoupení. Potkají se zde ti nejlepší v daných disciplínách a úrovních.
 • finále proběhne v 6 ti dnech, neboli dvou výkedech. Nicméně každé danně disciplíny s týká jeden den není nutné se účastnit více dní.
 • Tentokráte bude největší část akce probíhat na velké stage ve velkém sále Lucerna. V některých dnech bude program rozšířen i o Music baru Lucerna.  Uvidíte zde přes téměř 100 druhů tance v 15 disciplínách.
 • Jako doplňkový program zde proběhne též soutěž MIA VOICE, MIA PHOTO, MISS MIA, MIA ORIENT.
Podrobnější info o finále najdete v kalendáři akcí.
Pravidla zde .
Poznámky Startovné v soutěži MIA VOICE je 12 Euro za osobu!

Image 1 Image 2 Image 3

Vytvořeno: Hana Srncová