Logo

Detail události: MIA DANCE LEAGUE Vienna - Christmas Preliminari (Leták)

Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl Styl

Základní informace

Datum konání 5. 12. 2015
Čas zahájení 9:00
Počet dnů 1
Místo konání
TISKOVÁ ZPRÁVA - VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTI  MIA LEAGUE VE VÍDNI
VHS Veranstaltungszentrum Liesing
Hned naproti hale je autobudsové nádraži a je zde i stanice metra a vlaku.  V budově bude otevřené občerstvení a v přízemí i restaurace. Na dohled je Mc donald, Billa a velký shopingmall. 
Vyhledáme  konkrétní spoje do centra viz. níže.
Close Buss station, train, metro, Billa,big shoping mall, cross the street is Mc donald. In first flor is also reatsurant and inside  is a refresment.
 
Liesinger Platz 3
Vienna
1230
Uzávěrka přihlášek 14. 11. 2015 12:00
Obtížnost (úroveň) Professional i Hobby
Typ soutěže One in group
Small Groups
Groups
O pohár
Účast Všichni
Postupová Ne

Ceny

Ceny startovného "One in group" 100 Kč nebo 4 € za osobu | slevněné 90 Kč nebo 3.6 € za osobu
Ceny startovného "Small Groups" 200 Kč nebo 8 € za osobu | slevněné 180 Kč nebo 7.2 € za osobu
Ceny startovného "Groups" 200 Kč nebo 8 € za osobu | slevněné 180 Kč nebo 7.2 € za osobu
Ceny startovného "O pohár" 200 Kč nebo 8 € za osobu | slevněné 180 Kč nebo 7.2 € za osobu | minimálně 300 Kč nebo 10 €
Sleva -10%% pro druhý a třetí start stejné osoby ve stejné kategorii
Vstup(né) 200,- / 8 EU
Bankovní účet 199 291 094 / 0300 Platba v eurech je možná i na místě. - Startovné je nutné poslat na účet předem tak, aby peníze byly v den soutěže na účtu!

SOUTĚŽ

Povrch
Světla (Osvětlení) umělé
Povrch
6m x 14m

Organizátoři

Ředitel Mirka Benešová
Tel.: +420 608 735 523
mirka@detifitness.cz
Produkční Hanka Srncová
Tel.: +420 604 260 837
h.srncova@detifitness.cz

Další informace

Program English evente detail below

Dovolte abychom Vás  pozvali na na akci v atmosféře Vánoční Vídně. Akci rozdělíme na dopolední a odpolední část, některé disciplíny budou soutěžit jen dopoledne a některé jen odpoledne. Rozdělení zveřejníme v nejbližší době. Aby měli někteří z Vás čas na prohlídku města dopoledne a někteří odpoledne.  
Abyste měli  možnost shlédnout i atmosféru vyzdobeného Vánočního města.  (informace o vánočních trzích) 


Tipy soutěží, kterých se můžete zůčastnit.
Na této akci se můžete přihlásit do několika tipů soutěží.Můžete si tedy odsud odvést několik  medailí pohárů a diplomů z různých soutěží.
Zúčastnit se můžete s připravenou choreografií, se solem, duem triem, malou a větší skupinou. Nebo i  bez připravené choreografie - ONE IN GROUP.
 1. MIA DANCE LEAGUE -   základní kolo ligy ( preliminari) , skupinky 6 a více , spojeno do 4  kategorií. Závěrečné kolo 13.12.2015 Vánoční Praha 
 2. Soutěž MIA DANCE "O pohár" a "SMALL GROUPS" - Sola,dua,tria  a malé skupinky do 5 členů - nepostupové
 3. VÁNOČNÍ KATEGORIE - Vánoční kategorie Tedy kategorie kde se potkají pouze ti, kdo mají choreografie s vánočním tématem. 
 4. ONE IN GROUP - Semifinálové kolo - postupová soutěž tzv. jednoltivců popis systému soutěže cvičení  pod vedením instruktora – hodnotí se jak umíte napodobit předvedené, jak si choreografii zapamatujete, držení těla, výraz, a mimo jiné i  vzhled – kostým, líčení , účes. Při čemž jde o upravenost a výraznost není nutné mít profesionální kostým.

PODROBNĚJI O JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCH 
 
Pro rok 2015 jsme pro Vás připravili nový formát soutěže MIA DANCE LEAGUE.
Naše soutěže se stávají více a více oblíbené. Na základě těchto opakovaných startů na našich jarních semifinálových kolech vznikl nápad vytvořit sérii soutěží, kde budete moci získávat body, které se na závěrečné akci SUPER ROUND sečtou a ze součtu vznikne celkové hodnocení. Podle celkových výsledků bude udělen titul MISTR MIA LEAGUE a další ocenění.
Soutěž je složena ze základních kol - “PRELIMINARY ROUND”.  Na podzim vždy proběhne několik Preliminary round (základních kol) MIA LEAGUE. A v prosinci bude závěrečná SUPER ROUND..Pokud jste na soutěži cizinci ( například Češi v Bratislavě, nebo ve Vídni)  vaše body se násobí dvěmi. A v prosinci bude závěrečná Slavnostní Vánoční  SUPER ROUND V Praze. Zde proběhne dvojí vyhlášení jedno které vznikne v ten den a druhé , které se sestaví z bodů ligy. Ti kdo budou mít největší počet bodů v každé disciplíně získají navíc pro tuto příležitost na zakázku vyrobený pohár a medaile s titulem MISTR MIA DANCE LEAGUE. 
OCENĚNÍ: Na každém z preliminari  MIA LEAGUE proběhne samostatné vyhlášení pořadí  a získáte na prvních třech místech medaile,  diplomy a pro klub pohár.
Disciplíny jsou rozděleny podle pravidel MIA DANCE LEAGUE  tedy do čtyř a těmi jsou: 
 1. AEROBIK
 2. MAŽORETKY
 3. ORIGINÁLNÍ DYNAMIC ( sem patří sestavy s tanečnímy styly disco, street, break dance, cheer, zumba rock´n´roll a  další)
 4. ORIGINÁLNÍ SLOW ( orientální tance, gymnastika, výrazový tanec, balet, gipsy, lidové tance, country tance, latinsko-americké tance a další styly
 
 • O POHÁR  A SMALL GROUPS -  soutěž předem vytvořených choreografií počet vystupujících je na těchto podzimních akcích 1 - 5 členů.délka sestavy následuje počet vystupujících.Viz pravidla MIA DANCE.
OCENĚNÍ: Proběhne samostatné vyhlášení pořadí  a získáte na prvních třech místech medaile a na každém místě diplomy. 

DISCIPLÍN  pro sola, dua tria a  skupinové choreografie:

Pro skupinové choreografie jsou zde všechny naše  disciplíny. Jsou rozděleny podle pravidel MIA DANCE LEAGUE  tedy do čtyřech a těmi jsou: 
 1. AEROBIK
 2. MAŽORETKY
 3. ORIGINÁLNÍ DYNAMIC ( sem patří sestavy s tanečnímy styly disco, street, break dance, cheer, zumba rock´n´roll a  další)
 4. ORIGINÁLNÍ SLOW ( orientální tance, gymnastika, výrazový tanec, balet, gipsy, lidové tance, country tance, latinsko-americké tance a další styly
OCENĚNÍ: Proběhne samostatné vyhlášení pořadí  a získáte na prvních třech místech medaile a na každém místě diplomy.

 
 • Vánoční kategorie 
Speciální VÁNOČNÍ KATEGORIE –  nutno se samostatně přihlásit, bude také samostatně vyhlášena. 
Pro ty kdo máte sestavy s Vánočním tématem, jsme přidělali ještě jednu kategorii bez  omezení věku, počtu a disciplíny, jedinou podmínkou je Vánoční téma.  Startovné je pro ty kdo se zúčastní Vánoční MIA DANCE Praha  ve standartních kategoriích a řádně zaplatí startovné, je startovné zvýhodněno.
OCENĚNÍ: Na prvních třech místech získáte pohár a pro každého účastníka na prvních třech místech medaili. 
Přihlásit se můžete viz.  Kalendář akcí:
 Vánoční kategorie

  Tradiční  soutěž pořádaná již mnoho let. Zde máte  šanci se kvalifikovat na  velké finále ONE IN GROUP v Otrokovicích, které proběhne v lednu 2016.
Závodníci cvičí pod vedením instruktorky. Snaží se co nejlépe napodobit cvičení předvedené instruktorkou. U většiny disciplín tvoří velkou část exhibice.
OCENĚNÍ: Na každém z semifinálovém OIG kole proběhne samostatné vyhlášení pořadí  a získáte na prvních třech místech medaile a na každém místě diplomy.​Vyhlášení  a ocenění probíhá průběžně během dne.
Medaile pro MIA LEAGUE  jsou navrženy opět ve studiu Bohemian inspirations. Z medailí nasbíraných na jednoltivých preliminari Rounds se bude sestavovat medailový kruh. viz. obrázek dole. Závěrečná akce  Super Round proběhne tentokráte ve Vánoční Praze. Na tuto akci budeme zajištovat i ubytování a jídlo.
Ubytování
     Odkazy na možné ubytování:
 
           
            
 
 
Doprava
Doprava do Vídně autobusem :

Student Agency nabízí autobusy z Prahy k Videnskému Stadionu, to je u Metra U2, přes stanici Praterštern s S-Bahn.
Délka trvání přesunu od stadionu ke stanici  "Leasing"celkem 40 minut. 

K dopravě po Vídni můžete využít: S-Bahn

S-Bahn je označení specifického systému městské nebo příměstské železnice, tvořícího součást systému příměstské aměstské hromadné dopravy. Je vžité zejména v německojazyčných zemích. Označení pochází z němčiny, bývá vykládáno jako zkratka ze Stadtschnellbahn (městská rychlodráha), ze Stadtbahn (městská dráha) nebo Schnellbahn(rychlodráha). (V češtině se označení S-Bahn někdy skloňuje podle mužského rodu, ač v němčině je ženského rodu).
S-Bahn v některých městech je spíše příměstská železnice, navazuje na celostátní železniční síť a zastavuje i na jejíchnádražích, v jiných městech má spíše charakter povrchového metra, v centrech některých měst i klasického podzemního metra.

S-Bahn, jede přimo od hlavního nádraží ve Vídni, kam jedou vlaky z Prahy. Dékla trvání  cesty  do stanice, kde se nalézá hala  jménem "Leasing" je cca 15 minut.
   
 
            Zde stránka městské hromadné dopravy : http://www.wienerlinien.at/eportal2/
Poznámky
English

It is our pleasure to invite you to an event held in the Christmas atmosphere of Vienna. We will do our best to announce winners several times a day to ensure you are given a chance to explore the atmosphere of the Christmas decorated city.

Contest categories you can participate in:
You can sign up for several contest types in this event. Effectively so, you can leave the event holding several cups and awards from different contests.
You can take part with your ready choreography, as a solo, duo, trio, small group, and large group. Alternatively, even without a ready choreography: ONE IN GROUP.
 1. MIA DANCE LEAGUE -   preliminary league round, groups of 6 and more, held in 4 categories. The final round: 13 December 2015, Christmas Prague. 
 2. MIA DANCE  contest, “Cup” and “SMALL GROUPS”: solo, duo, trio, small groups below 5 members - no advancement.
 3. CHRISTMAS CATEGORY -  Some preliminary rounds will include a Christmas category. This is a category for all whose choreography is styled for Christmas. 
 4. ONE IN GROUP - The semi-final round: a qualification for individuals, with the contest flow and exercise controlled by the instructor. The assessment consists in how you imitate the show, how you remember the choreography, your stature, look, and also appearance (costume, make-up, hairstyle). It is all about neat and distinct impression - you don't have to wear a professional costume.

MORE DETAILS OF PARTICULAR CONTESTS
We have come up with a new contest format for the 2015 edition of MIA DANCE LEAGUE.
Our contests gain on popularity increasingly. Following up on the repeated starts in our spring semi-final rounds, an idea was voiced to start a contest series where points can be earned, to be summed up for the final SUPER ROUND, with the sum serving as a total score. Based on the total score, the MIA LEAGUE CHAMPION title and some additional awards will be presented.
The contest consists of preliminary rounds. A couple of MIA LEAGUE preliminary rounds will be held in the autumn. The final SUPER ROUND will be held in Prague in December. If you are foreigners (such as Czechs in Bratislava and in Vienna), your points are doubled. The final ceremony of the Christmas SUPER ROUND will be held in Prague. Two winner announcements will be made: one for the particular day, the other one based on the league score. The participants with the highest score in each event will be presented a special cup for the occasion and medals for the MIA DANCE LEAGUE CHAMPION.
Awards: each preliminary round of MIA LEAGUE will include a separate announcement of winners for top three ranks, medals, award certificates, and a cup for the club.
The categories are based on MIA DANCE LEAGUE; thus, they are four:
 1. AEROBICS
 2. MAJORETTES
 3. ORIGINAL DYNAMIC (this includes the dance sets in disco, street, break dance, cheer, zumba, rock'n'roll and some more)
 4. ORIGINAL SLOW (oriental dances, gymnastics, expression dance, gipsy, traditional folk dances, country, Latin American dances, and some more styles)
 
 • CUP CONTEST and SMALL GROUPS is a contest for ready choreographies. The participant number is 1 to 5. The set duration is based on the participant count. Please refer to the rules for MIA DANCE.
Awards: A separate winner announcement will be made, with top three ranks being awarded medals, and award certificates presented to every participants.

STYLE CATEGORIES for solos, duos, trios, and group choreographies:

All our categories are included in group choreographies. There are 4 categories, based on the MIA DANCE LEAGUE distinctions:
 1. AEROBICS
 2. MAJORETTES
 3. ORIGINAL DYNAMIC (this includes the dance sets in disco, street, break dance, cheer, zumba, rock'n'roll and some more)
 4. ORIGINAL SLOW (oriental dances, gymnastics, expression dance, gipsy, traditional folk dances, country, Latin American dances, and some more styles)

AWARDS: A separate winner announcement will be made, with top three ranks being awarded medals, and award certificates presented to every participants.
 
 • Christmas category
A special Christmas category is available. You must sign up for it separately, and a separate result announcement will be made.
One extra category was set up for all of you with a Christmas-styled set; no limits apply concerning your age, group size and category, with Christmas theme being the sole condition. A reduced registration fee is available for every participant in standard categories of the Christmas MIA DANCE Prague who duly paid the fee.
Awards: A cup is awarded to top three ranks, with each participant on top three ranks receiving a medal.
To register, just refer to the event calendar
 Christmas category
  This traditional contest has been held for a couple of years. Here you can qualify for the ONE IN GROUP grand finals in Otrokovice to be held in January 2016.
Contestants perform under supervision of their instructor. They do their best to copy the performance of the instructor. Most categories feature exhibitions as principal part.
Awards: A separate winner announcement will be made for each ONE IN GROUP round, with top three ranks being awarded medals, and award certificates presented to every participant.​The award announcements and presentations are made throughout the day.
Once again, the MIA LEAGUE medals were designed by the Bohemian Inspirations studio. Medals won in each preliminary rounds allow to form a medal ring. (Refer to the image below.) The final Super Round will be held in Christmas Prague. We will arrange accommodation and meals for the event.

Please play the entire music file to make sure the file you uploaded is not corrupt. If you need to update the music file, please upload it 2 days before the contest at latest. As the music upload system is new, please have a CD media ready..   

REGISTER FOR ADDITIONAL SEMIFINAL ROUNDS TO WIN ADDITIONAL POINTS FOR MIA DANCE LEAGUE HERE 
 

Image 1 Image 2

Vytvořeno: Děti fitness